РЕКА

Раздел Стихове за Стара Загора

Константин Коняров

Река ли е река Бедечка?
Тя с нищичко не се гордее...
Поетите не правят грешка –
не пишат стихове за нея.

Но в мойто детство криволичи
като в голям атлас – голяма,
на истинска река прилича,
по-хубава от нея няма...

Навярно отдалече иде
и някъде далеч отива...
Тръгни по нея – свят ще видиш,
море, в което тя се слива.

И сякаш че от пристан речен,
по детски вгледан във живота,
към морския простор далечен
изпращах книжната си флота.