Къща музей “Гео Милев” – Стара Загора

През 1952 година се ражда идеята за превръщането на къщата в Стара Загора, където е израснал Гео Милев, в музей. Основни инициатори са живите по това време негови приятели поети Николай Лилиев, Николай Райнов, Ламар, Людмил Стоянов, Иван Хаджихристов, Иван Мирчев /последните двама по това време живеят в Стара Загора/ и др. Друга част от основните инициатори са майката на поета, жена му, неговия брат Борис и четирите му сестри, както редица други родственици и приятели на Гео Милев.

Към тези инициатори се присъединява и обществеността на Стара Загора, както и Общинския съвет на града. Започват и по-конкретни действия. Запазена е засилена преписка между Общинския съвет и Министерския съвет на НРБ. Имотът на Милю Касабов се отчуждава и към края на 1952 година започват строителните и възстановителните работи върху обекта.

Музеят е открит на 27 септември 1953 година.

През 1995 година бе създадена Международна фондация “Гео Милев” с почетен председател Леда Милева. Основната цел на фондацията е да подпомага научно-изследователската и популяризаторската дейност на Къща музей “Гео Милев”. По този повод бяха реализирани “Геомилеви дни”, които се провеждат обикновено в края на м. септември, когато е открита къщата музей. Експонират се изложби, правят се рецитали, поставят се пиеси, организират се кръгли маси и научни конференции. Дава се Национална награда на името на Гео Милев на автор за ярък принос в българската култура. Досега носители на наградата са били поетът Бойко Ламбовски, драматуржката Яна Добрева, художникът Никола Тороманов и поетите Валери Станков, Рашко Стойков, Георги Константинов. Последният носител на Националната награда на името на Гео Милев бе присъдена на критика и издателя Иван Гранитски.