Гостолюбив ли е Дом "Литературна Стара Загора"?

Раздел Какво казват поддръжниците на музея

Анкета Хоризонт: Димитър Николов, Господин Кисьов, Иван Братоев, Симеон Майналовски

Сп. Хоризонт, 1982, с. 109 - 118

Вижте стр. 109

Вижте стр. 110 - 111

Вижте стр. 112 - 113

Вижте стр. 114 - 115

Вижте стр. 116 - 117

Вижте стр. 118