Д.Петков и Т.Калчева, Държавен куклен театър - Стара Загора

Раздел Какво казват поддръжниците на музея

"Още по темата", ТВ Стара Загора, 17.01.2014

Дарин Петков, директор на Държавния куклен театър - Стара Загора,
и Таня Калчева, зам. директор на Държавния куклен театър - Стара Загора

www.pierrot-bg.com