Белетристичната продукция на старозагорските писатели (1980 - 1985)

Раздел За поетите

Елка Константинова

"В динамиката на съвремеността и миналото"

Сп. Хоризонт, 1986, № 2, с. 84 - 90

Вижте стр. 84 - 85

Вижте стр. 88 - 89

Вижте стр. 90