Старозагорското присъствие в една антология

Раздел За поетите

Иван Братоев

Сп. Участие, 1996, № 2, с. 46 - 47

Вижте стр. 46

Вижте стр. 47