С просветен ум и родолюбиво сърце

Раздел За поетите

Свилен Каролев

Сп. Участие, 1994, № 1, с. 46 - 47

Вижте стр. 46

Вижте стр. 47