Един уникален град - градът на поетите

Раздел За поетите

Георги Янев

Предговор на книгата "Стара Загора - градът на липите. Антология" - Пловдив, Макрос, 2002

Съставител, предговор Георги Янев

Художник Тошо Стефанов

Вижте стр. 5

Вижте стр. 6 - 7

Вижте стр. 8 - 9

Вижте стр. 10 - 11

Вижте стр. 12 - 13

Вижте стр. 14 - 15

Вижте стр. 16 - 17

Вижте стр. 18