Ехо от древната поетична слава на Стара Загора

Раздел За поетите

ст.н.с д-р Христо Буюклиев

в. Литературен глас, № 128, май - юни 2007, с. 1, 4.

Вижте стр. 1

Вижте стр. 4