Свищовският албум на Лилиев

Раздел За поетите

Лена Драголова

в. "Септември", 1981

Вижте статията