Фрагменти от една въображаема галерия

Раздел За поетите

Марин Добрев

Старозагорските писатели в изкуството на художниците

Сп. Хоризонт, 1985, № 2, с. 114 - 122

Вижте стр. 114 - 115

Вижте стр. 116 - 117

Вижте стр. 118 - 119

Вижте стр. 120 - 121

Вижте стр. 122