Прояви на организиран литературен живот в Стара Загора

Раздел За поетите

Константин Коняров

Сп. Хоризонт, 1985, № 2, с. 103 - 112.

Вижте стр. 103

Вижте стр. 104 - 105

Вижте стр. 106 - 107

Вижте стр. 108 - 109

Вижте стр. 110 - 111

Вижте стр. 112