Начални страници от организирания литературен живот в Стара Загора

Раздел За поетите

Петър Тонков

Сп. Хоризонт, 1987, № 2, с. 105 - 116

Вижте стр. 105

Вижте стр. 106 - 107

Вижте стр. 108 - 109

Вижте стр. 110 - 111

Вижте стр. 112 - 113

Вижте стр. 114 - 115

Вижте стр. 116