Съхранено в паметта

Раздел За поетите

Антон Михайлов

Сп. Хоризонт, 1989, № 3, с. 85 - 93

Вижте стр. 85

Вижте стр. 86

Вижте стр. 87

Вижте стр. 88

Вижте стр. 89

Вижте стр. 90

Вижте стр. 91

Вижте стр. 92

Вижте стр. 93