Ефективен музеен мениджмънт ще повиши интереса към музеите на Гео Милев, Чудомир, Яворов и Литературна Стара Загора

Написана от http://www.starazagora.utre.bg. Раздел Новини

Клуб "Отворено общество" Стара Загора ще работи за превръщане на литературните музеи в региона в предпочитани туристически обекти. Това е една от основните цели, които гражданската организация си поставя чрез проекта Неутъпкани пътеки до отворени врати. Той е одобрен в рамките на Втория конкурс на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 18 164,80 евро, а периодът на изпълнение от декември 2014 до септември 2015 г. Това съобщи на пресконференция ръководителят на проекта и член на Управителния съвет на клуб "Отворено общество" Стара Загора Лена Драголова.

Тя уточни, че новият проект е логично надграждане на успешно приключилата застъпническа кампания Общество на граждани и поети за възраждане на музей Литературна Стара Загора. Чрез Неутъпкани пътеки до отворени врати екипът отправя поглед към литературните музеи извън пределите на община Стара Загора, като музеите на Гео Милев, Чудомир и Яворов.

Предстои да бъдат сформирани обществени съвети към 5-те музейни обекта, които заедно с уредниците ще разработят стратегия за привличане на повече публика. През февруари и март те ще преминат на обучения и след това ще бъде изготвена регионална концепция, която цели да се изгради жива връзка между музеите.

Прогнозата на Световната организация по туризъм показва, че към 2020 г. този сектор ще бъде водещ икономически отрасъл в глобален мащаб. Изследванията сочат, че европейците имат свободното време, интереси, желание и възможности да пътуват и културният туризъм на Стария континент е в своя разцвет. Би следвало тези доказани потребности да бъдат удовлетворени с качествен и атрактивен продукт - защо не в литературните музеи като място за съпреживяване на истории и съдби на поети и писатели, коментира Лена Драголова.

Цел на проекта е изработването на нов модел за литературен туризъм, съсредоточен върху алтернативите и перспективите за развитие на литературните музеи като важен компонент от културата на 4-те големи общини на областта - Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. Ефективният музеен мениджмънт, ориентиран към потребителските нагласи, ще интригува и повиши интереса към литературните музеи на Гео Милев, Чудомир, Яворов и Литературна Стара Загора, ще гарантира привличане на нови инвестиции и оживяване на местната икономика, добави още ръководителят на проекта.

Този проект ще има съществен принос за развитието на музейния туризъм и ще привлече млади хора. Ще се организират и туристически пътеки, които във времето се надявам да бъдат утъпкани, заяви зам.-областният управител на Стара Загора Мариана Кръстева. Тя се ангажира със срещи с ръководството на Министерството на културата, за да се съдейства за още по-ефективното изпълнение на проекта.

В неговите рамки ще бъде изработен рекламен филм за литературните музейни обекти в региона, който ще бъде широко представен. Чрез него културните институции не само ще търсят нова публика, но и самите те ще ходят при нея.