Задача № 8 - Погълнати от пламъците

Чие литературно дело, свързано с народното творчество, безвъзвратно се изгубва при опожаряването на Стара Загора по време на Освобождението?