Покана за кръгла маса и филмова премиера

 

П   О   К   А   Н   А

В рамките на заключителния етап на проект „Неутъпкани пътеки до отворени врати”

на 13 октомври 2015 година

в Регионална бибилиотека „Захарий Княжески” Стара Загора

с участието и под патронажа на г-жа Мариана Кръстева, зам. областен управител

ще се проведе