Покана за обучение, 2-ри модул

 

П О К А Н А

на 3-ти юли 2015 в залата на комплекс „Армира"

Строзагорски минерални бани
ще се проведе вторият

модул от обучението
по проект „Неутъпкани пътеки до отворени врати"


• 9.30 часа – регистрация с кафе
• 9.45 часа – начало


Темите на обучението: „ЛИТЕРАТУРАТА КАТО ВЕЩ И НЕЙНАТА ПАМЕТ" и „ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОТНОШЕНИЯ" ще бъдат представени от експертите проф. Алберт Бенбасат – завеждащ катедра във Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ „Климент Охридски" и Мариета Цветкова – Директор на Бюро „Проекти" към Нов български университет.

За участие в обучението са поканени всички директори, екипите и членовете на управителните съвети на фондациите и членовете на обществените съвети към литературните музеи в Област Стара Загора, техни съмишленици, доброжелатели, гости и студенти от Тракийския университет.

Очаква се обучението да продължи до 17.30 часа. За участниците са осигурени обяд и пътни разходи срещу представени билети. За допълнителна информация, моля позвънете на Лена Драголова.