Обменни визити за обсъждане на плановете и споделяне на добри практики

Най-приятната част от изпълнението на проекта „Неутъпкани пътеки до отворени врати” станаха визитите за споделяне на добри практики. Времето за пътуване до различните градове съвпадна с най-свежата и зелена пролет – месеците май и юни.

Обучение (модул 2)

20150703 0926013 юли 2015, Старозагорски минерални бани

Темиите „ЛИТЕРАТУРАТА КАТО ВЕЩ И НЕЙНАТА ПАМЕТ" и „ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОТНОШЕНИЯ" са представени от експертите проф. Алберт Бенбасат – завеждащ катедра във Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ „Климент Охридски" и Мариета Цветкова – Директор на Бюро „Проекти" към Нов български университет.

Визита в Чирпан

vizita-chirpan 01326 юни 2015, Чирпан
Къща-музей "Пейо Яворов"

Заедно с музейните екипи и представители на съветите към тях, в гостуванията се включиха и доброволците-студенти, както и членове на междусекторната партньорска мрежа.

Визита в Казанлък

20150612 15321712 юни 2015, Казанлък

Заедно с музейните екипи и представители на съветите към тях, в гостуванията се включиха и доброволците-студенти, както и членове на междусекторната партньорска мрежа.