ГРАД

Раздел Стихове за Стара Загора

Таню Клисуров

Пулсират градове-маяци
под свечерените простори
и по бетонните им писти
не стихва грохота моторен.
Като светулка в лятна вечер
върху кълбото земно свети
градът на улиците прави и талантливите поети.